Asset management

"Steeds meer organisaties kiezen voor asset management, 
maar wat houdt dit nu precies in?"

Asset management is voor ons geen doel op zichzelf. Wij zien het als een proces waarmee een bepaald doel bereikt kan worden. VroPro zet de bedrijfsmiddelen zo optimaal mogelijk in, waardoor meerwaarde wordt gecreëerd.

Asset management is een middel waarmee de (bedrijfs-) waarde letterlijk in de asset tot uiting komt. Door de processen en procedures zo goed mogelijk te organiseren, worden de risico’s, prestaties en kosten -die vanuit de bedrijfsdoelstellingen zijn geformuleerd- geoptimaliseerd.

Asset management in de openbare ruimte

Het integraal beheren en onderhouden van de openbare ruimte is al een hele uitdaging op zich. Hoe zorgen we ervoor dat alle aspecten, waarmee bijvoorbeeld een gemeente te maken heeft (bereikbaarheid, duurzaamheid, sociale cohesie), letterlijk op straat of in het park tot uiting gebracht worden? VroPro helpt je organisatie graag bij deze uitdaging!

Doen we het niet goed?

Vanzelfsprekend wordt bij het traditioneel beheer en onderhoud naar kosten, prestaties en risico’s gekeken. Waarschijnlijk vooral in combinatie met de directe functie en het gebruik van de asset. Bij VroPro vertalen we de organisatiedoelstellingen naar waarden van de assets en bepalen we de waarden die een asset bij kan dragen aan de organisatie.

Vanuit de organisatie
Wanneer je organisatie wil gaan werken met asset management, is dat de start van een heel mooi proces. Want het succes van asset management begint bij de mensen binnen jullie organisatie zelf. Zij moeten het gedachtengoed van asset management dragen en ondersteunen. 

Veel techneuten en vakspecialisten die de assets, de bedrijfsmiddelen, beheren,  hebben vaak moeite om verder te kijken dan hun eigen asset of vakgebied. 

Het is de kunst goed te kijken naar de manier waarop hun asset werkelijk bijdraagt aan de doelstellingen of waarde van de organisatie en wat het in het geheel bijdraagt? VroPro helpt je organisatie hiermee!

Kort gezegd: asset management is een cultuur die je je als gehele organisatie eigen moet maken. Het betekent samen met je werknemers kennis opdoen van dit vakgebied; dat is de beste start en voorbereiding.

Neem gewoon even contact met ons op, dan bespreken we de mogelijkheden.

Waarom vropro?

Flexibel

Omvang en tijdsduur van het werk zijn bespreekbaar.

Duurzaam

In onze projecten en bedrijfsvoering staat duurzaamheid centraal.

Voordelen

Korte lijnen, snelle communicatie, teamwerk, zo werkt VroPro.

Betrouwbaar

Betrouwbaar en verbindend. Samen verbeteren we de processen!

Opdrachtgevers