Asset management

"Steeds meer organisaties kiezen voor asset management, maar wat is dit precies?"

Asset management is geen doel op zichzelf. Het is een proces waarmee een bepaald doel bereikt kan worden. Het betekent eigenlijk: zo optimaal mogelijk gebruik maken van de bedrijfsmiddelen, zodat meerwaarde wordt gecreëerd.

Asset management is een middel waarmee de (bedrijfs-) waarde letterlijk in de asset tot uiting komt. Door een zo volledig mogelijke organisatie van het proces en de procedures, worden de risico’s, prestaties en kosten die vanuit de (bedrijfs-) doelstellingen zijn geformuleerd geoptimaliseerd.

Asset management in de openbare ruimte

Het integraal beheren en onderhouden van de openbare ruimte is al een uitdaging op zich. Hoe zorgen we ervoor dat alle aspecten, waarmee bijvoorbeeld een gemeente te maken heeft (bereikbaarheid, duurzaamheid, sociale cohesie), letterlijk op straat of in het park tot uiting gebracht worden? VroPro helpt u graag bij deze uitdaging!

Doen we het niet goed?

Natuurlijk kijkt u bij het traditioneel beheer en onderhoud naar de kosten, prestaties en risico’s. Waarschijnlijk vooral in combinatie met de directe functie en het gebruik van de asset. VroPro is er op gericht uw organisatiedoelstellingen te vertalen naar waarden van de assets en het bepalen van de waarden die een asset bij kan dragen aan de organisatie.

Vanuit uw organisatie
Wanneer uw organisatie wil gaan werken met asset management, begint een prachtig proces. Want het succes van asset management begint bij de mensen binnen uw organisatie zelf. Zij moeten het gedachtengoed van asset management dragen en ondersteunen. 

Veel techneuten en vakspecialisten die de assets, de bedrijfsmiddelen, beheren,  hebben vaak moeite om verder te kijken dan hun eigen asset of vakgebied. De kunst is goed te kijken op welke manier hun asset nu werkelijk bijdraagt in de doelstellingen of waarde van de organisatie en wat het in het geheel bijdraagt?

Kort gezegd: asset management is een cultuur die je als gehele organisatie eigen moet maken. Het samen met uw werknemers kennis opdoen van dit vakgebied, is de beste start en voorbereiding.

Neem vrijblijvend contact met ons op, dan bespreken we de mogelijkheden.

Waarom vropro?

Flexibel inzetbaar

Natuurlijk zijn omvang en/of tijdsduur bespreekbaar. Samen kijken we naar uw wensen en de mogelijkheden.

Duurzaam

Duurzaamheid is bij VroPro een belangrijk thema. Wij reizen bij voorkeur met de fiets of het openbaar vervoer.

Voordelen

VroPro werkt op zzp-basis. Wanneer u ons inhuurt, draagt u geen loonbelasting, vakantiegeld of andere premies af.

Betrouwbaar

VroPro is communicatief sterk, betrouwbaar en verbindend. Wij verbeteren processen samen met uw organisatie!