projectmanagement

"Wil je een schip bouwen, draag dan niet je mensen op om hout te verzamelen, het werk te verdelen of orders geven. Leer hen in plaats daarvan eerst te verlangen naar de eindeloze zee."

Projectmanagement is het beheersen van projecten, met als resultaat een product of dienst.

Projectmanagement is een manier waarop projecten georganiseerd, voorbereid, gepland, uitgevoerd en afgerond worden. Projectmanagement is het werk van projectleiders en kan meerdere (deel)projecten omvatten. VroPro kan u hier op het gebied van beheer en onderhoud van de openbare ruimte in ondersteunen.

Projectmanagement kan in verschillende processen en structuren uitgevoerd worden. Het zijn echter de energie en de passie van het team in het project, die het succes van het project bepalen. Met veel ervaring in kleine en grote projecten voor beheer en onderhoud in de openbare ruimte en bij verschillende opdrachtgevers, weet VroPro inmiddels wel dat projectmanagement maatwerk is.

Projecten worden steeds complexer. Denk aan de invloed van en de steeds belangrijker wordende positie van stakeholders en bijvoorbeeld de invoering van de omgevingswet. De openbare ruimte kan beter gezien worden als de bebouwde omgeving. Vastgoed en openbare ruimte gaan naadloos in elkaar over of zijn in elkaar geïntegreerd. Er zijn steeds meer belangen die in een vroeg stadium meegewogen moeten worden en die uiteindelijk tot een andere projectscope kunnen leiden.

VroPro geeft leiding aan kleine en grote herinrichtingen, reconstructies van bijvoorbeeld woongebieden, maar ook aan zeer gespecialiseerde projecten op het gebied van (beweegbare) civiele kunstwerken, zowel op het gebied van onderhoud als nieuwbouw. Maar ook complexe projecten, zoals een sluiscomplex in het binnenstedelijk gebied.

Ook leidt VroPro projecten als (interim) projectleider of projectmanager. Onze ervaring bij lopende projecten is vaak, dat een project vastloopt doordat de samenwerking binnen het projectteam stroef verloopt en dat het gezamenlijke doel uit het oog verloren is. De teamleden zijn alleen nog bezig met het behalen van hun eigen doelen. Als projectmanager is het een noodzaak ieder teamlid eigenaar te maken van het einddoel en daarmee ook naar de belangen te kijken van alle teamleden.

Wilt u weten wat VroPro voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan vandaag nog contact op zodat we de mogelijkheden kunnen bespreken.

Waarom vropro?

Flexibel inzetbaar

Natuurlijk zijn omvang en/of tijdsduur bespreekbaar. Samen kijken we naar uw wensen en de mogelijkheden.

Duurzaam

Duurzaamheid is bij VroPro een belangrijk thema. Wij reizen bij voorkeur met de fiets of het openbaar vervoer.

Voordelen

VroPro werkt op zzp-basis. Wanneer u ons inhuurt, draagt u geen loonbelasting, vakantiegeld of andere premies af.

Betrouwbaar

VroPro is communicatief sterk, betrouwbaar en verbindend. Wij verbeteren processen samen met uw organisatie!