Welkom!

Ik ben Nicolay Vronik, een bruggen bouwer in hart en nieren. Met mijn positieve instelling heb ik de overstap naar zelfstandig ondernemer gemaakt.
De verbinding zoeken met een flinke dosis enthousiasme en nieuwsgierigheid is mijn passie.

Bij meerdere grote aannemers heb ik als uitvoerder mooie projecten mogen realiseren. Na een aantal jaren heb ik de overstap gemaakt naar de opdrachtgeverskant bij verschillende gemeenten in de functie van opzichter en directievoerder beheer en onderhoud civiele constructies, projectleider integrale projecten, senior beheerder civiele techniek, assetmanager civiele techniek en procesmanager. Ondertussen ben ik mezelf blijven ontwikkelen. Kwaliteits- en procesmanagement, scrum, coaching, agile en asset management zijn een aantal voorbeelden.

Als schrijvend lid van de NEN commissie “Beleidsmatig kader beheer bebouwde omgeving” (NEN 8026) ben ik zeer betrokken bij het tot stand komen van een handreiking om (bedrijfs-) waarde om te zetten naar beleid, op tactisch en operationeel niveau.

Ik ben inzetbaar voor de functies:

✔ Asset manager
✔ Beheerder civiele techniek
✔ Teammanager
✔ Procesmanager

De volgende diensten bied ik aan:

✔ Implementatie asset management
✔ Implementatie beheer- en onderhoudsysteem
✔ Opstellen beheervisie / nota kapitaalgoederen
✔ Contractmanagement
✔ Training asset management


Nicolay Vronik

WhatsApp chat